דיני עבודה – הרצאה

הרצאה בדיני עבודה ביום עיון לעובדי מדינה. ההרצאה הועברה על ידי עו"ד אילן קמינצקי מומחה לדיני עבודה